Missioon

Olla tuntud ja tunnustatud elektriseadmete, kaabliköidikute ja plastdetailide tootja, lahendades
kliendi vajadused asjatundlikult, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning pakkudes koostööprojektides lisaväärtust ja kindlust.