Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

 • Oleme huvitatud pikaajalisest ja stabiilsest tootmisest.
 • Teadvustame endale, et kliendi rahulolu sõltub lõpptarbija rahulolust.
 • Püüame olla võimalikult paindlikud ja vastutulelikud kliendi palvetele ja soovidele (muudatuste osas), samas mitte lubada võimatut.
 • Tagame oma juhtimissüsteemiga seaduste ja teiste õigusaktide ning muude meie poolt võetud kohustuste täitmise.
 • Tagame, et iga töötaja mõistaks ettevõtte eesmärke ning rolli nende saavutamisel.
 • Jälgime, et tehnika ja tehnoloogia tagavad ohutud töötingimused.
 • Hoiame tegevuse ja koostöö lihtsusel, vastutustundel ning üksteise toetamisel.
 • Täiustame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnaalast tegevust.
 • Hoolitseme selle eest, et kõik töötajad oleksid kvaliteedi- ja keskkonnateadlikud ning vastutaksid oma töötulemuste ja ettevõtte hea nime eest.
 • Oleme pidevas koostöös tarnijatega ning vajadusel vahetame stabiilsemate, sobivamate ja keskkonnasõbralikumate vastu. Kasutame tootmises ainult tehnilistele tingimustele vastavaid ja eelistatult keskkonnasõbralikke materjale.
 • Töötame keskkonnasõbralikult, säästame ressursse ja väldime keskkonnareostust (nt. jäätmed, müra, tolm). Taaskasutame võimalikult palju tootmisjääke ja pakendeid. Taaskasutuseks sobimatud jäätmed viime ümbertöötluseks koostööpartneritele või jäätmekäitlusfirmadele.
 • Oleme teadlikud oma valduses olevate jäätmete liigist, hulgast, päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ja neist tulenevast tervise- või keskkonnaohust.