Kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid

Meie kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid eesmärgid on järgnevad:
 • Kasutame tootmises ainult tehnilistele tingimustele vastavaid ja eelistatult keskkonnasõbralikke materjale.

 • Hoiame ära tootmisega kaasneva jäätmete, müra ja tolmu poolt keskkonna kahjustamise.

 • Tõstame töötajate keskkonnateadlikkust ja koos sellega vähendame jäätmeteket.

 • Kasutame võimalikult palju pakendeid ja pakkematerjale korduvalt.

 • Hoiame utiliseerimisele mineva plastimaterjali osakaalu alla 2% aastas.

 • Jälgime, et tehnika ja tehnoloogia tagavad ohutud töötingimused.

 • Täiustame oma ettevõtte tegevusi keskkonnamõjude vähendamiseks, saastamise ärahoidmiseks ja ressursside säästlikuks kasutamiseks.

 • Hoiame vee tarbimise alla 9 m3 inimese kohta aastas.

 • Tagame tarnekindluse kõigile klientidele vähemalt 98% aastas.

 • Hoiame reklamatsiooniga tagastatud toodete arvu alla 0,1% kogutoodangust aastas.

 • Tagame, et iga töötaja mõistaks ettevõtte eesmärke ning rolli nende saavutamisel.

 • Tegevuse ja koostöö hoiame lihtsusel, vastutustundel ning üksteise toetamisel.