Kvaliteet

Meie toodete ja tegevuste kõrge kvaliteet ja keskkonnasõbralikkus on eelduseks püstitatud eesmärkide saavutamisel ning konkurentsivõime säilitamisel, samuti uute turgude hõivamisel.

Selleks, et suuta üha paremini tegutseda eesmärgikindlalt ja süsteemselt, kasutame oma tegevustes eesmärkide saavutamise vahendina kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi , mis täidab standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõudeid.

Keskkonna- ja kvaliteedisüsteemi abil täpsustame oma tegevusprotseduure ja loome ühtlase, eesmärkidega seotud tegevusmudeli. Dokumenteeritud keskkonna- ja kvaliteedisüsteem on võti meie toodete ja tegevuste jätkuvaks arenguks